Συστήματα Ζύγισης & Αυτοματισμού
Υπηρεσίες
 • Μελέτη & Σχεδίαση
  Λειτουργικότητα, απόδοση στην παραγωγική διαδικασία κόστος επένδυσης, λειτουργικά έξοδα, συντήρηση.
 • Προσαρμοσμένες λύσεις
  Λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες σας που σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των μηχανικών της εταιρίας μας συνθέτουν την βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση
 • Διαχείριση Έργων
  Θεσπισμένες διαδικασίες που ορίζουν την επικοινωνία με τους πελάτες, την ορθή εκτέλεση χρονοδιαγραμμάτων, την ποιοτική επίβλεψη, την διαχείριση αλλαγών, κ.α.
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού
  Δικά μας οργανωμένα και έμπειρα συνεργεία που με επαγγελματισμό εγκαθιστούν προβλέποντας και αποφεύγοντας πιθανά λάθη και προβλήματα
 • Μηχανολογική και Ηλεκτρολογική αναβάθμιση
  Σχεδιασμός, αναμόρφωση, ενσωμάτωση και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας
 • Βαθμονομήσεις Ζυγιστικών Συστημάτων
  Διαπιστεύσεις βάση του διεθνές προτύπου ISO/IEC 17025
 • Παράδοση Έργου και Εκπαίδευση
  Μηχανολογικός-Ηλεκτρολογικός έλεγχος, τέστ αποδοχής του συστήματος, start-up, πλήρης ντοσιέ με οδηγίες, εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης κα
 • Τεχνική υποστήριξη
  Υψηλού επιπέδου έμπειρο τεχνικό προσωπικό, πάντοτε στη διάθεσή σας προσφέροντας τεχνική υποστήριξη, από συμβουλές χειρισμού έως διάγνωση πιθανού προβλήματος και οδηγίες επίλυσης.
Siemens
Συνεργάτες μας
οι καλύτεροι:
Bilanciai HBM ThermoFischer ABB Schneider Electric Rittal Phoenix Contact Prisma Sew Eurodrive Wonderware Klockner Moeller BBC Dini Argeo Vishay Precision Group Thames Side