Συστήματα Ζύγισης & Αυτοματισμού
Προφίλ

Το τμήμα ζύγισης και αυτοματισμού της Acmon Systems δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, υποστηρίζοντας τη κύρια δραστηριότητα της Acmon Systems, στα ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης Ά Υλών.

Οι αυξημένες όμως ανάγκες για εξειδικευμένες λύσεις αλλά και καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, οδήγησε στην δημιουργία ενός αυτόνομου τμήματος, ικανού να τις υποστηρίξει.

Είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, που διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ζύγισης & αυτοματισμού στη βιομηχανία.

Παρέχει καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένα συστήματα Ζύγισης & Αυτοματισμού προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις στην παραλαβή και τη διαχείριση των Ά υλών στο πεδίο της παραγωγής καθώς και στην αποστολή και την αποθήκευση έτοιμων αγαθών.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέλος στην μελέτη, την σχεδίαση και την εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων, για όλες τις εταιρείες του Ομίλου.
Siemens
Συνεργάτες μας
οι καλύτεροι:
Bilanciai HBM ThermoFischer ABB Schneider Electric Rittal Phoenix Contact Prisma Sew Eurodrive Wonderware Klockner Moeller BBC Dini Argeo Vishay Precision Group Thames Side